Jumaat, Februari 03, 2012

ZAKAT

MAKNA ZAKAT :-

  • Dari Segi Bahasa -
Zakat bererti suci & bersih..

  • Dari Segi Syarak -
Mengeluarkan sebahagian harta @ hak milik kepada kepada mereka yang layak menerimanya dengan kadar tertentu setelah mencukupu nisabnya & sampai masanya 1 tahun @ setelah sempurna menuai ( bagi tanam-tanaman )

HIKMAH BERZAKAT :-

  1. Satu cara pengabdian diri terhadap Allah SWT
  2. Dianggap sebagai satu amalan jihad ( pengorbanan )
  3. Membersihkan perasaan dendam & hasad dengki orang fakir terhadap golongan berada
  4. Melenyapkan sikap cintakan harta,bakhil & kedekut
  5. Mensyukuri nikmat pemberian Allah SWT dengan menyumbangkan sebahagiannya demi agama Allah

" amalan berzakat bertujuan untuk membentuk masyarakat saling bantu membantu "

" sesiapa yang menunaikan zakat hartanya,nescaya akan hapuslah segala perkara yang boleh merosakkan hartanya "

Rabu, Februari 01, 2012

PENGENALAN PENDIDIKAN..

Takrif Pendidikan menurut beberapa orang tokoh ialah:-


PLATO
- menganggap pendidikan itu dilakukan dengan cara pengajaran..

ARISTOTLE,JAN JACK ROSSO & IBN SINA
- berpendapat " Pendidikan itu berlaku dengan cara membiasakan anak membuat nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam suatu jangka waktu yang lama sehingga dia biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik tadi"

" Pentarbiahan anak ialah usaha membentuk mereka dari segi jasmani, akli, rohani, perasaan & sosial sehingga menjadi ahli anggota masyarakat yang berguna kepada masyarakatnya" ( Al Sayyid Sabiq )